Klasyfikacja win morawskich

W Republice Czeskiej klasyfikacja win opiera się na tradycyjnym systemie w którym podstawą jest dojrzałość winogron ustalona na podstawie pomiaru zawartości cukru w moszczu i mierzona w stopniach normalizowanego moszczomierza; °NM - zawartość naturalnego cukru w kilogramach na 100 litrów moszczu.

Od 2008 roku VOC – Vína Originální Certifikace. Dla VOC głównym i odróżniającym pierwiastkiem  jest miejsce pochodzenia, nie zaś stopień zawartości cukru. Istotniejszym jest z jakich winnic grona się wywodzą i jaką  jakość posiadają, to bowiem jest nieodzowną rzeczą dla  zyskania   oryginalnej certyfikacji VOC.

 

STOLNI VINO - wino stołowe, wyprodukowane z gron o zawartości cukru min. 11° wino może pochodzić z winogron wyprodukowanych w jakimkolwiek kraju UE, na etykiecie nie wolno podawać ani rocznika ani odmiany.

ZEMSKE VINO – wino regionalne, wyprodukowane w winnicy przeznaczonej do produkcji wina jakościowego w której nie przekroczono maksymalnego plonu z hektara, minimalna zawartość cukru wynosi 14°; na etykiecie można umieścić odmianę winogron a także region winiarski,

JAKOSTNI VINO - wino jakościowe, odmianowe lub markowe min. 15°NM zawartości cukru, wino wyprodukowane w winnicy określonego regionu o ustalonej i nieprzekroczonej wydajności z hektara, Jakościowe wino odmianowe produkuje się najwyżej z trzech odmian, wino markowe zaś z różnych mieszanek gron, miazgi, moszczu lub win według niezmiennej receptury. Na etykietach oprócz nazwy regionu, podaje się odmianę winogron, subregion winiarski, miejscowość a także nazwę winnicy.

JAKOSTNI VINA Z PRIVLASTKEM - Jakościowe wina z wyróżnikiem - winogrona pochodzą z jednego podregionu winiarskiego, w winach tych nie wolno podwyższać zawartości cukru w moszczu.

oznacza się je według zawartości cukru :

VINO KABINETNI - wino kabinet - winogrona powinny osiągnąć przynajmniej 19° NM zawartości cukru, lżejsze, wytrawne, przyjemne w piciu wina.


POZDNI SBER - późny zbiór - winogrona powinny osiągnąć przynajmniej  21° NM zawartości cukru, winogrona były zbierane jak najpóźniej, ekstraktywne najczęściej wytrawne lub półwytrawne wina.


VYBER Z HROZNU - wybór winogron winogrona powinny osiągnąć przynajmniej 24° NM zawartości cukru, pełne i ekstraktywne wina o wyższym stężeniu alkoholu, czasami o wyższej zawartości cukru osadowego,

VYBER Z BOBULI - wybór gron, jagód  które bardzo długo dojrzewały w winnicy, najczęściej wina te są pełne i ekstraktywne, półsłodkie lub słodkie o zawartości cukru najmniej 27°NM.

VYBER Z CIBEB -  wybór cybebów, wino z wybranych gron, dotkniętych szlachetną pleśnią Botrytis cinerea, gdzie zawartość cukru w gronach wynosi przynajmniej 32°NM,

SLAMOVE VINO - wino słomowe wyrabia się z winogron które przez okres min. trzech miesięcy po zbiorze dosuszały się na słomie lub trzcinie, lub suszyły się zawieszone w dobrze wietrzonym pomieszczeniu,zawartość cukru w moszczu uzyskanym z takich gron wynosi przynajmniej 27°NM,

LEDOVE VINO - wino lodowe (Eiswein) - przygotowuje się z gron o zawartości cukru przynajmniej 27°NM, które zbiera się dopiero po pierwszych mrozach przy temperaturze -7° C i niższej

 

Dane kontaktowe

Winoteka czeska

Adam Kisza

Wiejska 3

65-001 Zielona Góra

tel.: 880 349 520

Odsłon artykułów:
44303